Khi mua hàng là bạn đã đồng ý với những điều khoản dưới đây:

1. Tất cả những website bán trên Chothemewordpress.com được thiết kế trên nền tảng wordpress với công nghệ mới nhất, tối ưu công cụ tìm kiếm chuẩn SEO và tương thích với tất cả các thiết bị.

2. Chúng tôi cam kết tất cả website bán trên Chothemewordpress.com đều là website sạch không chưa mã độc, link ẩn cũng như virus. Sản phẩm được tải trực tiếp từ hosting của chúng tôi.

3. Tất cả thanh toán trên Chợ Theme WordPress đều không được hoàn trả dưới bất kỳ hình thức nào (no refunds), vì đặc thù là một sản phẩm kỹ thuật số. Vì vậy trước khi mua hàng, quý khách vui lòng xem trước Demo của website hoặc trao đổi thêm với chúng tôi.

4. Chúng tôi không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào có thể xảy ra trong quá trình bạn sử dụng Theme & Plugin và Update. Khi update hoặc chỉnh sửa website quý khách vui lòng backup trước khi thực hiện. Chúng tôi luôn cam kết tất cả full code giống demo website hiện tại 100%, không đặt link và không có mã độc và virus.

5. Chúng tôi không chịu tránh nhiệm lỗi phát sinh do hosting, vps và phiên bản php không tương thích mà quý khách đang sử dụng. Vì vậy chúng tôi khuyên khách hàng nên sử dụng hosting, vps phổ biến trên thị trường sử dụng phần mềm quản trị Cpanel, DirectAdmin. Lưu ý: Chúng tôi không hỗ trợ khi quý khách cài trên Localhost, Vps, Server và một số hosting có cấu hình yếu.

6. Sau khi thanh toán mua hàng, vui lòng cung cấp mã Fullcode (ví dụ FC168) và địa chỉ Gmail để chúng tôi hoàn tất quá trình gửi Fullcode qua email, lúc này quý khách xem Hướng dẫn cài đặt website bằng Duplicator

7. Nếu vẫn cảm thấy khó khăn, chúng tôi sẽ hỗ trợ cài đặt giống Demo nếu khách hàng yêu cầu, lúc này bạn cần chuẩn bị tên miền và hosting tốc độ ổn định. Lưu ý: Chúng tôi chỉ hỗ trợ cài đặt miễn phí lần đầu* và tối đa 7 ngày sau khi mua, những lần sau, quý khách vui lòng xem hướng dẫn cài đặt ở mục 6 vô cùng đơn giản. Hoặc yêu cầu chúng tôi cài đặt với phí 100.000đ/lần cài đặt.

8. Fullcode dành cho những khách hàng đã biết về WordPress cơ bản, như đăng bài, thay nội dung và hình ảnh. Ngoài ra khi bạn chỉnh sửa website chúng tôi sẽ hỗ trợ có giới hạn là chỉ ra vị trí file hoặc nội dung để bạn tự chỉnh sửa. Thời gian hỗ trợ tối đa là 1 tháng kể từ ngày khách hàng mua Fullcode, hết thời gian này quý khách có thể mua thêm gói hỗ trợ.

9. Quý khách vui lòng tải và cài đặt ngay sau khi chúng tôi gửi Full code qua email, sau 72h chúng tôi có thể sẽ hủy đường link tải về đó và lưu trữ tối đa không quá 6 tháng. Chúng tôi chỉ gửi Fullcode qua email duy nhất 1 lần. Bản tải về là bản hiện tại của web demo, không đồng nghĩa với bản demo trong tương lai.

10. Miễn trừ trách nhiệm: Chúng tôi không chịu bất kỳ trách nhiệm nào liên quan đến nội dung, hình ảnh, video mà khách hàng mua fullcode upload lên website của khách hàng. Chúng tôi không mua bán hay cung cấp dịch vụ nào trên website demo, giao diện demo chỉ có tính chất tham khảo cho khách hàng.

11. Để đảm bảo quyền lợi, chúng tôi khuyên bạn nên sử dụng tên thật và số điện thoại hay dùng để đăng ký mua hàng, vì trong một số trường hợp chúng tôi yêu cầu xác thực thông tin để hỗ trợ tốt hơn.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về vấn đề này, xin vui lòng gửi mail cho chúng tôi theo địa chỉ: chothemewordpress@gmail.com

* Đối với những chương trình giảm giá phí cài đặt lần đầu là 100.000đ

* Đối với những chương trình giảm giá 20% áp dụng cho dev, khách hàng thành thạo WordPress, khách hàng mua số lượng và không yêu cầu hỗ trợ.

When you purchase, you agree to the following terms:

1. All websites sold on Chothemewordpress.com are designed on wordpress platform with the latest technology, SEO search engine optimization and compatible with all devices.

2. We promise that all websites sold on Chothemewordpress.com are clean websites without malicious code, hidden links and viruses. Products are downloaded directly from our hosting.

3. All payments on Chothemewordpress.com are not refunded in any form (no refunds), because is a digital product. So before buying, please preview the Demo of the website or exchange more with us.

4. We are not responsible for any damages that may occur during your use of Theme & Plugin and Update. When you update or edit the website, please backup before making. We are always committed to all full code like the current demo website 100%, no links and no malicious code and virus.

5. We are not responsible for any errors arising from hosting, vps and incompatible php versions you are using. Therefore, we recommend customers to use popular hosting and vps in the market using Cpanel, DirectAdmin management software. Note: We do not support when you install on Localhost, Vps, Server and some hosting has a weak configuration.

6. After paying for the purchase, please provide Fullcode code (eg FC168) and Gmail address so that we can complete the process of sending Fullcode via email, at this time, please see the Instructions for installing website by Duplicator

7. If you still find it difficult, we will support the installation of the same as Demo if the customer requires, now you need to prepare domain and hosting speed stable. Note: We support free installation for the first time and up to 7 days after purchase, the next time, please see the installation instructions in section 6 very simple. Or ask us to install for 5$/install.

8. Fullcode for customers who already know basic WordPress, such as posting, changing content and images. In addition, when you edit the website we will support a limited number of points to indicate the file or content for you to edit. The maximum support period is 1 months from the date the customer buys Fullcode, after this time you can buy an additional support package.

9. Please download and install as soon as we send Fullcode via email, after 72 hours we may cancel the download link and store no more than 6 months. We only send Fullcode via email only once. The download is the current version of the demo web, not synonymous with future demos.

10. Disclaimer: We are not responsible for any content, images, videos that customers buy fullcode upload to the customer’s website. We do not buy, sell or provide any services on the demo website, the demo interface is for reference only.

11. To ensure benefits, we recommend using a real name and a good phone number to register for a purchase, because in some cases we require information authentication to better support.

If you have any questions about this issue, please send us an email at: chothemewordpress@gmail.com