Dưới mỗi sản phẩm Fullcode hoặc Theme có nút Mua hàng, bạn kích vào từng nút Mua hàng tương ứng, khi đó hệ thống sẽ dẫn bạn đến Giỏ hàng. Nếu muốn mua tiếp bạn có thể quay lại trang Sản phẩm và chọn, nếu muốn Thanh toán ngay bạn vui lòng kích vào nút Thanh toán.

Ở trang Thanh toán bạn nhập đầy đủ thông tin Người mua. Nếu mua lẻ từng Theme hay Plugin thì ở phần “Ghi chú đơn hàng” bạn vui lòng nhập mã Fullcode, Theme hoặc Plugin cần mua.

Cuối cùng, vui lòng đọc “Điều khoản sử dụng” trước khi mua hàng. Nếu đồng ý, bạn chọn 1 trong 2 hình thức thanh toán trực tuyến qua Paypal hoặc Chuyển khoản ngân hàng và thực hiện Thanh toán theo hướng dẫn.

Trân trọng cảm ơn.