Mẹo: Bạn muốn tìm Fullcode website điện thoại hãy đánh từ khóa điện thoại vào ô tìm kiếm, hoặc tìm theo Danh mục.

10 lệnh SQL trong phpMyAdmin WordPress cơ bản

Fullcode chỉ cần up lên host là giống demo không cần cài đặt. Xem ngay

CAM KẾT WEB ĐÃ TỐI ƯU CHUẨN SEO, KHÔNG VIRUS, KHÔNG MÃ ĐỘC

Bạn truy cập vào trang phpMyAdmin trên host, chọn database bạn cần chỉnh sửa và ấn nút SQL và nhập lệnh vào, nhập xong ấn nút Go (Thực hiện) ở dưới.

Các lệnh SQL cho WordPress

Đóng/Mở bình luận cho toàn bộ post

01
UPDATE wp_posts SET comment_status="open" AND ping_status="open"

Ở trên là lệnh mở comment, bạn có thể thay open thành closed để đóng comment.

Xoá bình luận spam

01
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_approved = 'spam';

Trong đó, giá trị spam bạn có thể sửa thành các giá trị sau để xoá các loại bình luận khác:

  • 0 – Bình luận chưa duyệt.
  • 1 – Bình luận đã duyệt.

Xoá tag không sử dụng

Có thể trên blog bạn có rất nhiều các tag không được phân loại cho post nào, lệnh này sẽ giúp bạn xoá toàn bộ các tag không sử dụng đến.

01
02
03
DELETE FROM wp_terms WHERE term_id IN (SELECT term_id FROM wp_term_taxonomy WHERE count = 0 );
DELETE FROM wp_term_taxonomy WHERE term_id not IN (SELECT term_id FROM wp_terms);
DELETE FROM wp_term_relationships WHERE term_taxonomy_id not IN (SELECT term_taxonomy_id FROM wp_term_taxonomy);

Xoá Revision của Post

01
DELETE a,b,c FROM wp_posts a WHERE a.post_type = 'revision' LEFT JOIN wp_term_relationships b ON (a.ID = b.object_id) LEFT JOIN wp_postmeta c ON (a.ID = c.post_id);

Xoá các post cũ sau số ngày nhất định

Dưới đây là lệnh xoá toàn bộ post nếu cũ hơn 365 ngày.

01
02
03
DELETE FROM `wp_posts`
WHERE `post_type` = 'post'
AND DATEDIFF(NOW(), `post_date`) > 365

Tắt toàn bộ plugin

01
UPDATE wp_options SET option_value = '' WHERE option_name = 'active_plugins';

Xoá toàn bộ pingback

01
DELETE FROM wp_comments WHERE comment_type = 'pingback';

Thêm custom field vào toàn bộ Post

01
02
03
04
05
06
INSERT INTO wp_postmeta (post_id, meta_key, meta_value)
SELECT ID AS post_id, 'ten-field'
AS meta_key 'giá-trị AS meta_value
FROM wp_posts WHERE ID NOT IN
(SELECT post_id FROM wp_postmeta WHERE meta_key = 'ten-field')
`` AND post_type = 'post';

Chuyển post type

01
UPDATE wp_posts SET post_type = 'page' WHERE post_type = 'post'

Trong đó, post là tên post type cũ và page là tên post type mới cần chuyển sang.

Cập nhật mật khẩu mới

01
UPDATE `wordpress`.`wp_users` SET `user_pass` = MD5('MẬT KHẨU MỚI') WHERE `wp_users`.`user_login` =`admin` LIMIT 1;

Trong đó, admin là tên username cần đổi mật khẩu.

Tìm và thay thế nội dung Post

01
02
03
04
UPDATE wp_posts SET `post_content`
= REPLACE (`post_content`,
'NỘI DUNG CŨ',
'NỘI DUNG MỚI');

Xoá Cache của RSS Feed

01
DELETE FROM `wp_options` WHERE `option_name` LIKE ('_transient%_feed_%')

Và ở đây tạm thời mình giới thiệu 10 đoạn lệnh thôi, bạn có ý tưởng gì nữa để làm việc bằng lệnh SQL trong WordPress thì nói cho mình biết nhé để mình viết lệnh thêm dành cho bạn.

Làm việc từ 8h30 đến 23h30, không nghỉ lễ tết, T7, CN. Hotline: 0982.961.390

Leave a Reply

Nhắn tin qua Facebook Zalo: 0986989626
Hotline: 0986.989.626
+500 mẫu giảm 10% (Mã FC10) hoặc Plugin ProXem chi tiết
+ +